• ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്

വീഡിയോ Subscribe to Oneindia Malayalam

Subscribe to Oneindia Malayalam
CRICKET SCORES
1st Test, Sabina Park, Kingston
WI 286 / 10 (95 ov)
 
Pak 407 / 10 (138.4 ov)
WI 152 / 10 (52.4 ov)
 
Pak 36 / 3 (10.5 ov)
Pakistan won by 7 wickets
State School Youth Festival
  • Malayalam FilmiBeat
  • Malayalam BoldSky
  • Malayalam DriveSpark
  • Malayalam GizBot
  • Malayalam GoodReturns
  • Malayalam NativePlanet
  • CareerIndia
  • Click.in - Free Classifieds