ചിങ്ങം - (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

  • By: അനില്‍ പെരുന്ന
Subscribe to Oneindia Malayalam

തൊഴില്‍രംഗത്ത് പുരോഗതി നേടും. പുതിയ ചില കര്‍മ്മമേഖലയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. നൂതനമായ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനു ശ്രമിക്കും. ശരിയായി ചിന്തിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഈ പരിശ്രമം വിജയപ്രദമായിത്തീരുന്നതാണ്. സംഭാഷണത്തില്‍ മിതത്വവും ആത്മനിയന്ത്രണവും ശീലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി കാണുന്നു.

കുടുംബത്തിനുള്ളിലും ചില അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കാണുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യത.

5-chingam

മേലധികാരികളില്‍ നിന്നും ശാസന, ശിക്ഷാനടപടികള്‍ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുക. ഏതിലും ശരിക്കു പഠനം നടത്തി മുമ്പോട്ടു പോകുക. സൂര്യരാശി ചിന്തിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യുക.

അസ്‌ട്രോളജറുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 9847531232

English summary
Read monthly horoscope of cancer in Malayalam. Get free monthly horoscope of Chingam rashi. Get the complete month prediction for the month of September 2017.
Please Wait while comments are loading...