ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവ്വേ.. നിങ്ങൾ ഇനിയും പങ്കെടുത്തില്ലേ?
 • search

കര്‍ക്കടകം രാശിക്കാര്‍‍ക്ക്, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി ഫലമാകുന്നു.... ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

 • By അനില്‍ പെരുന്ന - 9847531232
Subscribe to Oneindia Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

  ഇന്നത്തെ രാശിഫലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രമുഖ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ അനില്‍ പെരുന്നയാണ് ഇന്നത്തെ ഫലം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജന്മനക്ഷത്രപ്രകാരമുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ അറിയാന്‍

  മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ¼)

  മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ¼)

  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി നടപ്പാകുന്നതാണ്. ധനലാഭവും പ്രവര്‍ത്തന വിജയവും കൈവരും. നിങ്ങളുടെ രാശിയില്‍ ഗൂഢമായ പലവിധ ദോഷകലകളും കാണുന്നു. അതീവജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തില്‍ വളരെ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ധനസമൃദ്ധി കാണുന്നു.

  ഇടവം (കാര്‍ത്തിക ¾, രോഹിണി, മകയിരം ½)

  ഇടവം (കാര്‍ത്തിക ¾, രോഹിണി, മകയിരം ½)

  ധനസമൃദ്ധി കാണുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകും. നൂതനസംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ പരിശ്രമിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്.

  മിഥുനം (മകയിരം ½ , തിരുവാതിരം, പുണര്‍തം 3/4)

  മിഥുനം (മകയിരം ½ , തിരുവാതിരം, പുണര്‍തം 3/4)

  നിങ്ങള്‍ പരിശ്രമിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. വളരെ സന്തോഷപ്രദായകമായ ഒരു പുതിയ സൗഹൃദമോ പ്രണയമോ ഉടലെടുത്തേക്കാം. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി ഫലമാകുന്നു. പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് വളരെ അപൂര്‍വ്വനേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരും.

  കര്‍ക്കടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)

  കര്‍ക്കടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)

  ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി ഫലമാകുന്നു. ധനനഷ്ടം, ഇച്ഛാഭംഗം, മനഃക്ലേശം ഇവ അനുഭവപ്പെടും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ്. യാത്രാക്ലേശം, അലച്ചില്‍, ധനനഷ്ടങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്കു സാധ്യത കാണുന്നതിനാല്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

  ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

  ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

  ധനലാഭമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിമണ്ഡലത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വ രാജയോഗം കാണുന്നു. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മന്ദത അനുഭവപ്പെടും. യാത്രാക്ലേശം, വിവിധ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്കു സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ആരൂഢത്തില്‍ വളരെ ഗൂഢമായ ചില ദോഷസാന്നിധ്യകലകള്‍ കാണുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക.

  കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)

  കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)

  നിങ്ങളുടെ ആരൂഢത്തില്‍ വളരെ ഗൂഢമായ ചില ദോഷസാന്നിധ്യകലകള്‍ കാണുന്നു. ദീര്‍ഘനാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നതാണ്. രാശിയില്‍ സൗഭാഗ്യയോഗം കാണുന്നു. നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. വളരെ കരുതലോടെ ധനമിടപാടുകള്‍ ചെയ്യുക.

  തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)

  തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)

  നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു കാരണമാകാവുന്ന ഒരു ഗുരുസംഗമം നടന്നേക്കാം. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിക്കു തടസ്സമുണ്ടാകും. ധനനഷ്ടങ്ങള്‍, ഇച്ഛാഭംഗം, മനോമാന്ദ്യം ഇവ കാണുന്നു.

  വൃശ്ചികം (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

  വൃശ്ചികം (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

  ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിക്കു തടസ്സമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശവും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകും. കര്‍മ്മമേഖലയില്‍ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കും. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങും. ധനനഷ്ടങ്ങള്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. ധനമിടപാടു കള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു നടത്തുക. സര്‍വ്വകാര്യ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടായേക്കാം.

  ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)

  ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)

  ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി കാണുന്നു. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. നൂതനസംരംഭം തുടരും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മികവ് കാട്ടും. നിങ്ങളുടെ രാശിയില്‍ അപൂര്‍വ്വ രാജയോഗം കടന്നുവരുന്നതായി കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരൂഢം നന്നായി പരിശോധിപ്പിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി കാണുന്നു.

  മകരം (ഉത്രാടം 1/2, തിരുവോണം, അവിട്ടം 3/4)

  മകരം (ഉത്രാടം 1/2, തിരുവോണം, അവിട്ടം 3/4)

  നിങ്ങളുടെ ആരൂഢം നന്നായി പരിശോധിപ്പിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി കാണുന്നു. ധനനഷ്ടങ്ങള്‍, ഇച്ഛാഭംഗം, മനോമാന്ദ്യം ഇവയ്ക്കു സാധ്യത. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍. നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. പ്രവര്‍ത്തന വിജയവും ധനസമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും.

  കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4)

  കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4)

  നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. യാത്രാക്ലേശം, അലച്ചില്‍ ഇവ വര്‍ധിക്കും. കടബാധ്യതകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ സൗഹൃദത്തിനു സാധ്യത കാണുന്നു.

  മീനം (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

  മീനം (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ സൗഹൃദത്തിനു സാധ്യത കാണുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി, സര്‍വ്വവിധത്തിലുമുള്ള പുരോഗതി ഇവ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സാധ്യത. പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് പലവിധ നഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.


  2018 വിഷുഫലം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏങ്ങനെ...

  2018 നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? പ്രമുഖ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ അനില്‍ പെരുന്നയുടെ പ്രവചനം..വിസ്മയകരമായ പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ വരുന്ന വര്‍ഷം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

  English summary
  Read daily horoscope, astrology and predictions of your rashi in Malayalam. Get the your astrology forecast for today from Malayalam Jyotisham.

  Oneindia യില് നിന്നും തല്സമയ വാര്ത്തകള്ക്ക്
  ഉടനടി വാര്ത്തകള് ദിവസം മുഴുവന് ലഭിക്കാന്

  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more