ഹോം
 » 
ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019
 » 
എംപിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
Embed Widget  
Copy Code

ഇന്ത്യയിലെ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍

Sl. NoStateCandidate NamePartyTotal assets
1തെലുങ്കാനഅദിലബാദ്സോയം ബാബു റാവുബി ജെ പി30,99,414
2ഉത്തർ പ്രദേശ്ആഗ്രഎസ് പി സിംഗ് ബാഗേൽബി ജെ പി7,42,74,036
3മഹാരാഷ്ട്രഅഹമ്മദ്നഗർസുജയ് വിഖെബി ജെ പി16,86,64,576
4ഗുജറാത്ത്അഹമ്മദാബാദ് ഈസ്റ്റ്ഹസ്മുഖ് ഭായ് സോമഭായി പട്ടേൽബി ജെ പി7,46,99,690
5ഗുജറാത്ത്അഹമ്മദാബാദ് വെസ്റ്റ്ഡോ. കിരിത് ഭായ് സോളങ്കിബി ജെ പി8,94,74,039
6രാജസ്ഥാൻഅജ്മീർഭാഗീരത് ചൗധരിബി ജെ പി8,51,01,774
7ഉത്തർ പ്രദേശ്അക്ബർപുർദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ഭോലെബി ജെ പി0
8മഹാരാഷ്ട്രഅകോളസഞ്ജയ് ധോത്രബി ജെ പി7,71,53,230
9കേരളംആലപ്പുഴAdv. A M Ariffസി പി എം1,52,68,906
10കേരളംആലത്തൂർരമ്യ ഹരിദാസ്ഐ എൻ സി11,52,816
11ഉത്തർ പ്രദേശ്അലിഗഢ്സതീഷ് കുമാർ ഗൌതംബി ജെ പി10,95,22,559
12വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഅലിപുർദ്വാർജോൺ ബാർലബി ജെ പി14,18,730
13ഉത്തർ പ്രദേശ്അലഹബാദ്റീത്ത ബഹുഗുണ ജോഷിബി ജെ പി2,69,19,330
14ഉത്തരാഖണ്ഡ്അൽ മോറഅജയ് താംതാബി ജെ പി99,10,448
15രാജസ്ഥാൻആൽ വാർമഹന്ത് ബാലക് നാഥ് യോഗിബി ജെ പി3,52,929
16ആന്ധ്രാപ്രദേശ്അമലപുരംചിത്ന്ത അനുരാധവൈ എസ് ആർ സി പി8,59,93,362
17ഹരിയാനഅംബാലരത്തൻ ലാൽ കടരിയബി ജെ പി5,43,61,499
18ഉത്തർ പ്രദേശ്അംബേദ്കർ നഗർRitesh Pandeyബി എസ് പി30,72,65,103
19ഉത്തർ പ്രദേശ്അമേഠിസ്മൃതി ഇറാനിബി ജെ പി11,10,99,609
20മഹാരാഷ്ട്രഅമരാവതിNavnit Ravi Ranaഐ എൻ ഡി12,45,54,656
21ഗുജറാത്ത്അമ്രേലിനരൻ ഭായ് ക്ഛാദിയബി ജെ പി3,59,00,763
22പഞ്ചാബ്അമൃത് സർഗുരുജിത്ത് സിംഗ് ഔജ്ലഐ എൻ സി3,40,11,739
23ഉത്തർ പ്രദേശ്അമ്രോഹKunwar Danish Aliബി എസ് പി7,49,20,879
24ആന്ധ്രാപ്രദേശ്അനകപ്പള്ളിവെങ്കട സത്യവതിവൈ എസ് ആർ സി പി9,15,26,244
25ഗുജറാത്ത്ആനന്ദ്മിത്തേഷ് ഭായ് പട്ടേൽ (ബകാഭായി)ബി ജെ പി7,70,43,053
26പഞ്ചാബ്ആനന്ദ്പുർ സാഹിബ്മനീഷ് തിവാരിഐ എൻ സി15,46,37,860
27ആന്ധ്രാപ്രദേശ്അനന്തപുർതലരി രംഗയ്യവൈ എസ് ആർ സി പി1,17,73,091
28ജമ്മു & കാശ്മീർഅനന്ത്നാഗ്Hasnain MasoodiJKNC8,76,20,672
29ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകള്‍ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകള്‍കുൽദീപ് റായി ശർമഐ എൻ സി13,22,33,012
30ഉത്തർ പ്രദേശ്ആവോൻലധർമേന്ദ്രകുമാർബി ജെ പി2,17,66,502
31തമിഴ് നാട്ആർക്കോണംഎസ് ജഗത്രചഗൻഡി എം കെ1,14,69,84,897
32വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഅരംബാഗ്Smt. Aparupa Poddarഎ ഐ ടി സി1,25,27,597
33തമിഴ് നാട്അരണിഎം.കെ. വിഷ്ണുപ്രസാദ്ഐ എൻ സി23,45,64,815
34ബിഹാർഅരാരിയപ്രദീപ് സിംഗ്ബി ജെ പി50,10,577
35ബിഹാർഅറാരാജ്കുമാർ സിംഗ്ബി ജെ പി7,99,71,720
36ആന്ധ്രാപ്രദേശ്അരുകുഗൊദ്ദെടി മാധവിവൈ എസ് ആർ സി പി1,41,179
37അരുണാചൽ പ്രദേശ്അരുണാചൽ ഈസ്റ്റ്കിരൺ റിജിജുബി ജെ പി13,66,28,259
38അരുണാചൽ പ്രദേശ്അരുണാചൽ വെസ്റ്റ്തപിർ ഗവോബി ജെ പി1,52,79,000
39വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഅസൻസോൾബാബുൽ സുപ്രിയോബി ജെ പി5,92,34,826
40ഒറീസഅസ്ക്കPramila Bisoiബി ജെ ഡി7,32,470
41കേരളംആറ്റിങ്ങൽഅടൂർ പ്രകാശ്ഐ എൻ സി14,40,98,612
42ബിഹാർഔറംഗബാദ്സുശീൽ കുമാർ സിംഗ്ബി ജെ പി16,78,95,109
43മഹാരാഷ്ട്രഔറംഗബാദ്Imtiaz Jaleel Syedഇസഡ് പി2,95,62,768
44ആസംഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്ഹരേൺസിംഗ് ബേബി ജെ പി2,06,93,570
45ഉത്തർ പ്രദേശ്അസംഗഢ്Akhilesh Yadavഎസ് പി37,78,59,166
46ഉത്തർ പ്രദേശ്ബഡൗൻസംഘ മിത്ര മൗര്യബി ജെ പി4,03,72,093
47കർണാടകബാഗൽ കോട്ട്പാർവതഗൗഡ ഗഡ്ഡിഗൌഡർബി ജെ പി4,39,80,663
48ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാഘ്പട്ട്സത്യ പാൽ സിംഗ്ബി ജെ പി7,81,95,793
49വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബഹറാം പുർആദീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിഐ എൻ സി10,13,15,437
50ഉത്തർ പ്രദേശ്ബറൈച്ച്അക്ഷയ്ബാർ ലാൽ ഗോണ്ട്ബി ജെ പി4,56,91,463
51മധ്യപ്രദേശ്ബലഘട്ട്ധാൽ സിംഗ് ബിസൻബി ജെ പി8,86,48,133
52ഒറീസബലാസൂർപ്രതാപ് സാരംഗിബി ജെ പി13,46,236
53ഉത്തർ പ്രദേശ്ബല്ല്യവീരേന്ദ്ര സിംഗ് മാസ്റ്റ്ബി ജെ പി2,44,98,319
54വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബലൂർഘട്ട്ഡോ സുകാന്ത മജുംദാർബി ജെ പി58,25,866
55ഗുജറാത്ത്ബനസ്കന്ദപർബത് ഭായ് പട്ടേൽബി ജെ പി4,18,19,177
56ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാൻഡആർ കെ സിംഗ് പട്ടേൽബി ജെ പി5,57,94,086
57കർണാടകബാംഗ്ലൂർ സെന്റ്രൽപി സി മോഹൻബി ജെ പി75,55,29,306
58കർണാടകബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത്സദാനന്ദ ഗൌഡബി ജെ പി20,93,84,539
59കർണാടകബാംഗ്ലൂർ റൂറൽഡി.കെ. സുരേഷ്ഐ എൻ സി3,38,89,20,717
60കർണാടകബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത്തേജസ്വി സൂര്യ എൽ എസ്ബി ജെ പി13,46,593
61വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബൻഗാവ്ശന്തനു താക്കൂർബി ജെ പി52,65,388
62ബിഹാർബങ്കGiridhari Yadavജെ ഡി യു1,98,16,050
63വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബങ്കുറഡോ. സുഭാഷ് സർക്കാർബി ജെ പി1,97,99,440
64ഉത്തർ പ്രദേശ്ബൻസ്ഗാവ്കമലേഷ് പാസ്വാൻബി ജെ പി17,17,06,883
65രാജസ്ഥാൻബൻസ്വാരകനക്മൽ കടാരബി ജെ പി5,87,11,904
66ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ബപ്പട്ലനന്ദിഗാം സുരേഷ്വൈ എസ് ആർ സി പി41,58,610
67ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാര ബങ്കിഉപേന്ദ്ര റാവത്ത്ബി ജെ പി1,80,50,127
68മഹാരാഷ്ട്രബാരാമതിസുപ്രിയ സൂലെഎൻ സി പി1,40,88,88,704
69ജമ്മു & കാശ്മീർബാരാമുള്ളMohammad Akbar LoneJKNC59,74,34,000
70വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബരസാത്Dr. Kakoli Ghosh Dastidarഎ ഐ ടി സി4,05,31,018
71വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബർധ്ധ്മാൻ പൂർബSunil Kumar Mondalഎ ഐ ടി സി2,03,71,283
72ഗുജറാത്ത്ബർദോലിപർഭു ഭായ് വാസവബി ജെ പി2,83,50,217
73ഉത്തർ പ്രദേശ്ബറെയ്‌ലിസന്തോഷ് കുമാർ ഗംഗ്വാർബി ജെ പി12,63,56,142
74ഒറീസബർഗഢ്സുരേഷ് പൂജാരിബി ജെ പി1,16,73,429
75രാജസ്ഥാൻബാർമർകൈലാസ് ചൗധരിബി ജെ പി24,02,250
76ആസംബാർപേട്ടഅബ്ദുൽ ഖാലേക്ഐ എൻ സി73,98,753
77വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബരാഖ്പൂർഅർജുൻ സിംഗ്ബി ജെ പി80,55,691
78വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബസിർഘട്ട്Nusrat Jahanഎ ഐ ടി സി2,90,88,391
79ഛത്തീസ്ഗഡ്ബസ്തർദീപക് ബെയ്ജ്ഐ എൻ സി77,21,293
80ഉത്തർ പ്രദേശ്ബസ്തിഹരീഷ് ദ്വിവേദിബി ജെ പി86,62,344
81മഹാരാഷ്ട്രബീഡ്പ്രീതം മുണ്ടെബി ജെ പി16,74,77,926
82ബിഹാർബേഗുസറായ്ഗിരിരാജ് സിംഗ്ബി ജെ പി8,30,24,577
83കർണാടകബൽഗാംസുരേഷ് അങ്ങാടിബി ജെ പി36,61,64,525
84കർണാടകബെല്ലാരിദേവേന്ദ്രപ്പബി ജെ പി4,01,07,878
85ഒറീസബെറാം പുർChandrasekhar Sahuബി ജെ ഡി1,17,16,989
86മധ്യപ്രദേശ്ബേട്ടുൽദുർഗ്ഗാദാസ് യുകിബി ജെ പി1,54,13,532
87ഉത്തർ പ്രദേശ്ഭദോഹിരമേഷ് ബൈൻഡ്ബി ജെ പി9,40,89,148
88ഒറീസഭദ്രക്Manjulata Mandalബി ജെ ഡി3,94,17,891
89ബിഹാർഭാഗൽ പുർAjay Kumar Mandalജെ ഡി യു68,01,126
90മഹാരാഷ്ട്രഭണ്ഡാര - ഗോണ്ടിയസുനിൽ ബാബുറാവു മെൻഡെബി ജെ പി62,75,43,615
91രാജസ്ഥാൻഭരത് പുർരഞ്ജിത് കോഹ്ലിബി ജെ പി31,17,190
92ഗുജറാത്ത്ഭാറുച്ച്മൻസുഖ് ഭായ് വാസവബി ജെ പി68,35,957
93പഞ്ചാബ്ഭട്ടിണ്ടഹർസിംറത് കൗർ ബാദൽഎസ് എ ഡി2,17,99,19,870
94ഗുജറാത്ത്ഭാവ്നഗർഡോ. മിസ്സിസ് ഭാരതി ബെൻ ഷിയാൽബി ജെ പി1,77,53,161
95രാജസ്ഥാൻഭില്വാരസുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബാഹേരിയബി ജെ പി23,27,03,276
96മധ്യപ്രദേശ്ഭിന്ദ്ശ്രീമതി. സന്ധ്യ റായിബി ജെ പി5,11,08,660
97മഹാരാഷ്ട്രഭിവണ്ടികപിൽ പാട്ടീൽബി ജെ പി41,88,50,781
98ഹരിയാനഭിവാനി - മഹേന്ദ്രഗഡ്ധർമ്‌വീർ സിംഗ്ബി ജെ പി6,06,42,205
99തെലുങ്കാനഭോംഗിർകുമടി റെഡ്ഡി വെങ്കട്ട് റെഡ്ഡിഐ എൻ സി16,25,43,845
100മധ്യപ്രദേശ്ഭോപ്പാൽസാധ്വി പ്രഗ്യ സിംഗ് ഠാക്കൂർബി ജെ പി4,44,224
101ഒറീസഭുവനേശ്വർഅപരാജിത സാരംഗിബി ജെ പി3,16,77,600
102കർണാടകബിദർഭഗ്വന്ത് ഖൂബബി ജെ പി5,18,36,416
103കർണാടകബിജാപ്പുർരമേഷ് ജിജാജിനഗിബി ജെ പി50,41,22,985
104ഉത്തർ പ്രദേശ്ബിജ്നൂർMalook Nagarബി എസ് പി2,49,96,28,021
105രാജസ്ഥാൻബിക്കാനീർഅർജുൻ മേഘ്വാൾബി ജെ പി2,35,24,459
106ഛത്തീസ്ഗഡ്ബിലാസ്പ്പുർഅരുൺ സാബി ജെ പി1,35,44,588
107വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബിർഭുംSatabdi Royഎ ഐ ടി സി4,86,52,722
108വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബിഷ്ണുപുർസൗമിത്ര ഖാൻബി ജെ പി86,56,777
109ഒറീസബൊലാംഗിർസംഗീത കുമാരി സിംഗ് ദേവ്ബി ജെ പി37,95,90,851
110വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബോൽപുർAsit Malഎ ഐ ടി സി13,10,691
111ഉത്തർ പ്രദേശ്ബുലന്ദ്ഷഹിർഭോല സിംഗ്ബി ജെ പി1,87,28,861
112മഹാരാഷ്ട്രബുൽധനപ്രതാപ് റാവു ജാദവ്എസ് എച്ച് എസ്11,62,72,966
113വെസ്റ്റ് ബംഗാൾബർദ്വാൻ-ദുർഗ്ഗാപുർഎസ് എസ് അഹ്ലുവാലിയബി ജെ പി2,65,21,750
114ബിഹാർബുക്സർഅശ്വിനി കുമാർ ചൌബെബി ജെ പി4,01,83,612
115കേരളംചാലക്കുടിബെന്നി ബഹനാൻഐ എൻ സി2,04,61,931
116കർണാടകചാമരാജ് നഗർശ്രീനിവാസ പ്രസാദ്ബി ജെ പി14,38,04,441
117ഉത്തർ പ്രദേശ്ഛന്ദൗലിമഹേന്ദ്ര നാഥ് പാണ്ഡെബി ജെ പി3,33,59,734
118ചണ്ഡിഗഡ്ചണ്ഡീഗർഹ്കിരൺ ഖേർബി ജെ പി47,49,83,574
119ഡൽഹിചാന്ദ്നി ചൗക്ക്ഡോ. ഹർഷവർദ്ധൻബി ജെ പി3,01,71,897
120മഹാരാഷ്ട്രചന്ദ്രപുർസുരേഷ് ധനോർകർഐ എൻ സി13,74,55,342
121ഝാർഖണ്ഡ്ഛത്രസുനിൽ സിംഗ്ബി ജെ പി22,62,09,137
122തെലുങ്കാനചെലുവെല്ലDr. Ranjith Reddyടി ആർ എസ്1,63,46,95,131
123തമിഴ് നാട്ചെന്നൈ സെന്റ്രൽദയാനിധി മാരൻഡി എം കെ11,67,90,616
124തമിഴ് നാട്ചെന്നൈ നോർത്ത്കലാനിധി വീരസ്വാമിഡി എം കെ40,52,94,714
125തമിഴ് നാട്ചെന്നൈ സൗത്ത്തമിഴാചി തങ്കപാണ്ഡ്യൻഡി എം കെ9,17,93,460
126മധ്യപ്രദേശ്ഛിന്ദ്വാരനകുൽ നാഥ്ഐ എൻ സി6,60,19,46,757
127ഗുജറാത്ത്ഛോട്ടാ ഉദയ് പുർഗീതാബെൻ രത്വബി ജെ പി86,34,660
128തമിഴ് നാട്ചിദംബരംThol. തിരുമാവലവൻവി സി കെ92,44,092
129കർണാടകചിക്ക്ബല്ലാപ്പുർബിഎൻ ബച്ചെഗൌഡബി ജെ പി1,15,35,01,141
130കർണാടകചിക്കോടിഅന്ന സാഹ്ബ് ജോല്ലിബി ജെ പി34,49,22,831
131കർണാടകചിത്രദുർഗ്ഗഎ നാരായണസ്വാമിബി ജെ പി9,61,97,642
132ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ചിറ്റൂർനല്ലകണ്ടഗാരി രെദ്ദപ്പവൈ എസ് ആർ സി പി1,73,55,862
133രാജസ്ഥാൻചിത്തോർഗഡ്സി. പി. ജോഷിബി ജെ പി1,97,25,115
134രാജസ്ഥാൻചുരുരാഹുൽ കസ്വാൻബി ജെ പി3,67,23,865
135തമിഴ് നാട്കോയമ്പത്തൂർP R Natarajanസി പി എം2,02,84,430
136വെസ്റ്റ് ബംഗാൾകൂച്ച് ബെഹർനിസിത് പ്രമാണിക്ബി ജെ പി96,29,810
137തമിഴ് നാട്ഗൂഡല്ലൂർടി ആർ പി എസ് രമേഷ്ഡി എം കെ42,33,78,552
138ഒറീസകട്ടക്ക്Bhartruhari Mahatabബി ജെ ഡി10,68,94,976
139ദാദ്ര & നാഗർ ഹവേലിദാദ്ര ഏന്റ് നാഗർ ഹവേലിDelkar Mohanbhai Sanjibhaiഐ എൻ ഡി70,88,85,980
140ഗുജറാത്ത്ദഹോദ്ജശ്വന്ത് സിൻഹ് ഭാഭർബി ജെ പി2,70,70,480
141കർണാടകദക്ഷിണ കന്നഡനളിൻ കുമാർ കടീൽബി ജെ പി1,46,78,300
142ദാമൻ & ദിയുദാമൻ ഏന്റ് ദിയുലാലുഭായ് പട്ടേൽബി ജെ പി21,39,93,750
143മധ്യപ്രദേശ്ദാമോപ്രഹ്ലാദ് പട്ടേൽബി ജെ പി4,32,92,483
144ബിഹാർദർഭംഗഗോപാൽ ജി താക്കൂർബി ജെ പി1,93,01,808
145വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഡാർജിലിംഗ്രാജു സിംഗ് ബിഷ്ത്ബി ജെ പി15,11,06,062
146രാജസ്ഥാൻദൗസജസ്കൌർ മീണബി ജെ പി14,37,42,564
147കർണാടകദാവൻ ഗെരെഗൗഡർ സിദ്ധേശ്വരബി ജെ പി38,01,64,932
148ഉത്തർ പ്രദേശ്ഡിയോറിയരമാപതി രാം തൃപാഠിബി ജെ പി2,94,51,678
149മധ്യപ്രദേശ്ദേവാസ്മഹേന്ദ്ര സോളങ്കിബി ജെ പി38,12,464
150ഝാർഖണ്ഡ്ധൻബാദ്പശുപതി നാഥ് സിംഗ്ബി ജെ പി2,72,86,918
151മധ്യപ്രദേശ്ധർഛത്തർ സിംഗ് ദർബാർബി ജെ പി2,31,98,238
152തമിഴ് നാട്ധർമപുരിഎസ്. സെന്തിൽ കുമാർഡി എം കെ4,84,77,451
153കർണാടകധാർവാഡ്പ്രഹ്ളാദ് ജോഷിബി ജെ പി11,13,84,447
154ഉത്തർ പ്രദേശ്ധൗരാഹ്രരേഖ വർമ്മബി ജെ പി2,47,35,488
155ഒറീസധൻ ഗനൽMahesh Sahooബി ജെ ഡി1,45,29,286
156ആസംധുബ്രിBadruddin Ajmalഎ ഐ യു ഡി എഫ്78,80,64,044
157മഹാരാഷ്ട്രധ്യുലെസുഭാഷ് ഭാംരെബി ജെ പി15,86,51,112
158വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഡയമണ്ട് ഹാർബർAbhishek Banerjeeഎ ഐ ടി സി1,37,94,320
159ആസംദിബ്രുഗർരമേശ്വർ ടെലിബി ജെ പി43,70,067
160തമിഴ് നാട്ഡിണ്ടിഗൽപി വേലൂചാമിഡി എം കെ14,80,76,407
161മഹാരാഷ്ട്രഡിണ്ടോരിഡോ. ഭാരതി പവാർബി ജെ പി12,28,85,349
162ഉത്തർ പ്രദേശ്ദൊമാരിയഗഞ്ജ്ജഗദംബിക പാൽബി ജെ പി10,33,66,710
163വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഡം ഡംProf. Saugata Royഎ ഐ ടി സി4,25,18,790
164ഝാർഖണ്ഡ്ഡുംകസുനിൽ സോറൻബി ജെ പി47,37,559
165ഛത്തീസ്ഗഡ്ദുർഗ്വിജയ് ബാഗേൽബി ജെ പി3,44,29,027
166ഡൽഹിഈസ്റ്റ് ഡൽ ഹിഗൌതം ഗംഭീർബി ജെ പി1,47,15,87,789
167ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ഏലൂർകോട്ടഗിരി ശ്രീധർവൈ എസ് ആർ സി പി46,28,08,829
168കേരളംഎറണാകുളംഹൈബി ഈഡൻഐ എൻ സി79,08,467
169തമിഴ് നാട്ഈറോഡ്Ganeshamurthi Aഡി എം കെ4,31,10,000
170ഉത്തർ പ്രദേശ്ഏത്താരാജ്വീർ സിംഗ്ബി ജെ പി38,36,29,735
171ഉത്തർ പ്രദേശ്ഏത്തവാഹ്രമാശങ്കർ കതേരിയബി ജെ പി1,51,54,538
172ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫൈസാബാദ്ലല്ലു സിംഗ്ബി ജെ പി3,18,84,642
173ഹരിയാനഫരീദാബാദ്Ch. കൃഷൺ പാൽ ഗുർജർബി ജെ പി36,96,52,786
174പഞ്ചാബ്ഫരീദ്കോട്ട്മുഹമ്മദ് സാദിഖ്ഐ എൻ സി1,97,93,884
175ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫറൂഖാബാദ്മുകേഷ് രാജ്പത്ത്ബി ജെ പി7,49,64,501
176പഞ്ചാബ്ഫത്തേഗർ സാഹിബ്ഡോ. അമർ സിംഗ്ഐ എൻ സി3,28,08,836
177ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫത്തേപ്പുർസാധ്വി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതിബി ജെ പി1,06,67,372
178ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫത്തേപ്പുർ സിക്രിരാജ്കുമാർ ചഹർബി ജെ പി1,48,54,247
179പഞ്ചാബ്ഫിറോസ് പുർസുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽഎസ് എ ഡി2,17,99,19,870
180ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫിറോസാബാദ്ഡോ. ചന്ദ്രസെൻ ജാദുൻബി ജെ പി4,28,72,395
181മഹാരാഷ്ട്രഗഡ്ചിരോലി - ചിമൂർഅശോക് നെറ്റ്ബി ജെ പി5,01,36,369
182ഗുജറാത്ത്ഗാന്ധി നഗർഅമിത് ഷാബി ജെ പി40,32,75,307
183രാജസ്ഥാൻഗംഗാനഗർനിഹൽ ചന്ദ് ചൗഹാൻബി ജെ പി2,10,14,362
184ഉത്തരാഖണ്ഡ്ഗരിവാൾതിരാത്ത് സിംഗ് റാവത്ത്ബി ജെ പി1,50,32,657
185ആസംഗുവാഹട്ടിരാജ്ഞി ഓജബി ജെ പി63,02,19,570
186ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർമഹേഷ് ശർമ്മബി ജെ പി47,87,59,568
187ബിഹാർഗയVijay Kumarജെ ഡി യു1,27,66,141
188വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഘട്ടൽDeepak Adhikari (Dev)എ ഐ ടി സി31,73,20,579
189ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘാസിയാബാദ്വിജയ് കുമാർ സിംഗ്ബി ജെ പി5,65,45,702
190ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘാസിപ്പുർAfzal Ansariബി എസ് പി13,79,38,756
191ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘോസിAtul Kumar Singhബി എസ് പി6,65,36,025
192ഝാർഖണ്ഡ്ഗിരിധിChandra Prakash Choudharyഎ ജെ എസ് യു പി1,34,56,889
193ഝാർഖണ്ഡ്ഗോദ്ദനിശികാന്ത് ദുബെബി ജെ പി46,27,57,500
194ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗൊണ്ടകീർത്തിവർധൻ സിംഗ്ബി ജെ പി23,27,35,285
195ബിഹാർഗോപാൽ ഗഞ്ജ്Dr. Alok Kumar Sumanജെ ഡി യു3,27,39,903
196ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗോരഖ്പ്പുർരവി കിഷൻബി ജെ പി20,84,94,688
197കർണാടകഗുൽ ബർഗ്ഗഉമേഷ് ജാദവ്ബി ജെ പി3,74,90,597
198മധ്യപ്രദേശ്ഗുണഡോ. കെ.പി. യാദവ്ബി ജെ പി1,62,66,408
199ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ഗുണ്ടൂർഗല്ല ജയദേവ്ടി ഡി പി3,05,14,85,242
200പഞ്ചാബ്ഗുർദാസ് പുർസണ്ണി ഡിയോൾബി ജെ പി87,19,25,679
201ഹരിയാനഗുർഗാവ്റാവു ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ്ബി ജെ പി42,09,70,754
202മധ്യപ്രദേശ്ഗ്വാളിയോർവിവേക് സേജ്വാക്കർബി ജെ പി5,89,11,673
203ബിഹാർഹാജിപ്പുർPashu Pati Kumar Parasഎൽ ജെ എൻ എസ് പി6,28,34,200
204ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹാമിർപുർപുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ചന്ദൽബി ജെ പി16,71,59,924
205ഹിമാചൽ പ്രദേശ്ഹാമിർപുർഅനുരാഗ് ഠാക്കൂർബി ജെ പി5,67,70,463
206ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹർദോയ്ജയ് പ്രകാശ് റാവത്ത്ബി ജെ പി23,40,32,624
207ഉത്തരാഖണ്ഡ്ഹരിദ്വാർഡോ. രമേഷ് പൊഖ്റിയാൽ (നിഷങ്ക്)BJP2,87,39,888
208കർണാടകഹാസ്സൻപ്രജ്വാൾ രേവണ്ണജെഡി (എസ്)9,78,48,632
209ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹത്രാസ്രാജ്വീർ സിംഗ് ബാൽമിക്കിബി ജെ പി1,49,30,000
210മഹാരാഷ്ട്രഹട്കനംഗ്ൾധൈര്യശീൽ മനെഎസ് എച്ച് എസ്4,77,71,462
211കർണാടകഹവേരിശിവകുമാർ ഉദസിബി ജെ പി71,84,99,195
212ഝാർഖണ്ഡ്ഹസാരിബാഗ്ജയന്ത് സിൻഹബി ജെ പി77,07,49,002
213ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ഹിന്ദുപുർഗോരന്തല മാധവ്വൈ എസ് ആർ സി പി17,87,356
214മഹാരാഷ്ട്രഹിംഗോളിഹേമന്ത് പാട്ടീൽഎസ് എച്ച് എസ്1,85,94,458
215ഹരിയാനഹിസാർബ്രിജേന്ദ്ര സിംഗ്ബി ജെ പി14,64,08,734
216വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഹൂഗ്ലിശ്രീമതി. ലോക്കറ്റ് അധ്യാപികബി ജെ പി3,56,55,698
217മധ്യപ്രദേശ്ഹൊഷംഗബാദ്റാവു ഉദയ് പ്രതാപ് സിംഗ്ബി ജെ പി15,47,83,105
218പഞ്ചാബ്ഹോഷിയാർ പുർSom Prakashബി ജെ പി2,94,04,519
219വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഹൗറPrasun Banerjeeഎ ഐ ടി സി1,32,16,066
220തെലുങ്കാനഹൈദരാബാദ്Asaduddin Owaisi (AIMIM)ഇസഡ് പി17,90,44,376
221കേരളംഇടുക്കിഡീൻ കുര്യാക്കോസ്ഐ എൻ സി1,33,95,011
222മധ്യപ്രദേശ്ഇൻഡോർശങ്കർ ലാൽവാനിബി ജെ പി5,90,38,508
223മണിപ്പുർഇന്നർ മണിപ്പുർകെ കെ രഞ്ജൻ സിംഗ്ബി ജെ പി1,96,16,174
224മധ്യപ്രദേശ്ജബൽ പുർരാകേഷ് സിംഗ്ബി ജെ പി4,31,34,351
225വെസ്റ്റ് ബംഗാൾജാദവ്പ്പുർMs. Mimi Chakrobortyഎ ഐ ടി സി2,43,98,786
226ഒറീസജഗത്സിംഗ്പുർRajashree Mallickബി ജെ ഡി4,00,23,972
227ബിഹാർജഹാനബാദ്Chandeshwar Prasadജെ ഡി യു13,92,71,693
228രാജസ്ഥാൻജയ് പുർരാംചരൺ ബോറബി ജെ പി16,53,22,707
229രാജസ്ഥാൻജയ് പുർ റൂറൽകേണൽ രാജവർധൻസിംഗ് റാത്തോർബി ജെ പി12,78,08,070
230ഒറീസജയ് പുർSarmistha Sethiബി ജെ ഡി1,58,37,082
231പഞ്ചാബ്ജലന്ധർസന്തോഷ് സിംഗ് ചൗധരിഐ എൻ സി9,99,25,185
232ഉത്തർ പ്രദേശ്ജലാവ്ഭാനു പ്രതാപ് വർമബി ജെ പി1,06,99,516
233മഹാരാഷ്ട്രജൽഗാവ്മിസ്സിസ് സ്മിത ഉദയ് വാഗ്ബി ജെ പി1,23,24,604
234മഹാരാഷ്ട്രജൽനറാവുസാഹിബ് ഡാന്വെബി ജെ പി22,95,57,992
235രാജസ്ഥാൻജലോർദേവ്ജി മാൻസിംഗ് റാം പട്ടേൽബി ജെ പി8,83,32,292
236വെസ്റ്റ് ബംഗാൾജല്പൈഗുരിഡോ. ജയന്ത റായ്ബി ജെ പി1,16,25,047
237ജമ്മു & കാശ്മീർജമ്മുജുഗൽ കിഷോർബി ജെ പി5,64,81,801
238ഗുജറാത്ത്ജമുനാനഗർപൂനം ബെൻ മദംബി ജെ പി42,73,31,034
239ഝാർഖണ്ഡ്ജാംഷഡ്പുർബിദ്യൂത്ത് ബാരൻ മഹാത്തോബി ജെ പി2,77,50,671
240ബിഹാർജമൂയ്Chirag Kumar Paswanഎൽ ജെ എൻ എസ് പി1,84,66,066
241വെസ്റ്റ് ബംഗാൾജംഗിപ്പുർJanab Khalilur Rahmanഎ ഐ ടി സി36,83,06,705
242ഛത്തീസ്ഗഡ്ജഞ്ജ്ഗിർ-ചമ്പഗുഹാം അജഗലെബി ജെ പി1,84,00,837
243ഉത്തർ പ്രദേശ്ജോൻപുർShyam Singh Yadavബി എസ് പി14,07,17,620
244രാജസ്ഥാൻഝലവാർ - ധോൽ പുർദുഷ്യന്ത് സിംഗ്ബി ജെ പി37,04,32,373
245ബിഹാർഝഞ്ജാപ്പുർRamprit Mandalജെ ഡി യു8,81,19,686
246ഉത്തർ പ്രദേശ്ഝാൻസിഅനുരാഗ് ശർമബി ജെ പി1,24,30,60,113
247വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഝാർഗ്രാംഡോ. കുനാർ ഹെംബ്രാംബി ജെ പി1,03,87,498
248രാജസ്ഥാൻഝുഞ്ജുനുനരേന്ദ്ര ഖിചർബി ജെ പി4,74,74,109
249രാജസ്ഥാൻജോധ്പുർഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത്ബി ജെ പി13,80,29,511
250ആസംജോർനാഥ്തപൻ ഗൊഗോയ്ബി ജെ പി1,25,97,461
251വെസ്റ്റ് ബംഗാൾജോയ്നഗർSmt. Pratima Mondalഎ ഐ ടി സി2,74,71,675
252ഗുജറാത്ത്ജുനാഗഢ്രാജേഷ്ഭായി ചൂടാസ്മബി ജെ പി1,08,66,041
253ഗുജറാത്ത്കച്ഛ്വിനോദ് ഭായ് ചവ്ദബി ജെ പി3,35,08,455
254ആന്ധ്രാപ്രദേശ്കഡപ്പവൈ എസ് അവിനാഷ് റെഡ്ഡിവൈ എസ് ആർ സി പി18,69,69,794
255ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖൈരാനപ്രദീപ് ചൗധരിബി ജെ പി1,72,92,937
256ഉത്തർ പ്രദേശ്കൈസർഗഞ്ജ്ബ്രിജ്ബുഷൺ ശരൺ സിംഗ്ബി ജെ പി9,89,05,402
257ആന്ധ്രാപ്രദേശ്കാക്കിനാഡവംഗ ഗീതവൈ എസ് ആർ സി പി20,25,28,594
258ഒറീസകാലഹൻഡിബസന്ത കുമാർ പാൻഡബി ജെ പി95,47,000
259ആസംകലിയബോർഗൌരവ് ഗൊഗോയ്ഐ എൻ സി1,37,27,834
260തമിഴ് നാട്കല്ലക്കുറിച്ചിഗൗതം സിഗമാണിഡി എം കെ47,11,86,830
261മഹാരാഷ്ട്രകല്യാൺശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെഎസ് എച്ച് എസ്1,96,16,515
262തമിഴ് നാട്കാഞ്ചീപുരംജി സെൽവംഡി എം കെ4,81,72,936
263ഒറീസകാന്ധമഹൽAchyut Samantaബി ജെ ഡി12,44,722
264ഹിമാചൽ പ്രദേശ്കാങ്ഗ്രകിഷൻ കപൂർബി ജെ പി8,58,41,247
265ഛത്തീസ്ഗഡ്കാങ്കർമോഹൻ മാൻഡവിബി ജെ പി2,86,75,553
266ഉത്തർ പ്രദേശ്കന്നൗജ്സുബ്രത പഥക്ബി ജെ പി5,42,87,991
267തമിഴ് നാട്കന്യാകുമാരിഎച്ച്. വസന്തകുമാർഐ എൻ സി4,17,49,30,444
268കേരളംകണ്ണൂർകെ സുധാകരൻഐ എൻ സി2,96,99,206
269ഉത്തർ പ്രദേശ്കാൺപുർസത്യദേവ് പച്ചൂരിബി ജെ പി13,23,82,819
270വെസ്റ്റ് ബംഗാൾകാന്തിSisir Adhikariഎ ഐ ടി സി3,39,79,650
271ബിഹാർകരക്കട്ട്Mahabali Singhജെ ഡി യു4,34,42,051
272രാജസ്ഥാൻകരൗലി-ധോൽ പുർമനോജ് രാജുരിയബി ജെ പി6,48,67,148
273ആസംകരിം ഗഞ്ജ്കൃപനാഥ് മല്ലബി ജെ പി18,71,040
274തെലുങ്കാനകരിം നഗർബണ്ടി സഞ്ജയ്ബി ജെ പി22,70,000
275ഹരിയാനകർണൽസഞ്ജയ് ബാട്ടിയബി ജെ പി22,56,739
276തമിഴ് നാട്കാരൂർജോതിമണിഐ എൻ സി60,46,055
277കേരളംകാസർഗോഡ്രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻഐ എൻ സി2,15,70,257
278ബിഹാർകാതിഹാർDulal Chandra Goswamiജെ ഡി യു1,33,02,734
279ഉത്തർ പ്രദേശ്കൗശമ്പിവിനോദ് സോങ്കർബി ജെ പി5,93,36,113
280ഒറീസകെന്ദ്രാപരAnubhav Mohantyബി ജെ ഡി2,23,09,172
281ഒറീസക്യോഞ്ജഹാർChandrani Murmuബി ജെ ഡി3,40,580
282പഞ്ചാബ്ഖദൂർ സാഹിബ്ജസ്ബീർ സിംഗ് ഗിൽ (ഡിംപ)ഐ എൻ സി8,13,93,500
283ബിഹാർഖജാറിയChoudhary Mehboob Ali Kaiserഎൽ ജെ എൻ എസ് പി10,97,88,313
284മധ്യപ്രദേശ്ഖജുറാഹോബിഷ്ണു ദത്ത് ശർമ്മബി ജെ പി1,05,89,334
285തെലുങ്കാനഖമ്മംNama Nageshwara Raoടി ആർ എസ്1,07,46,71,341
286മധ്യപ്രദേശ്ഖാണ്ഡ്വനന്ദ കുമാർ സിംഗ് ചൗഹാൻബി ജെ പി1,90,76,515
287മധ്യപ്രദേശ്ഖർഗോൺഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽബി ജെ പി6,73,03,990
288ഗുജറാത്ത്ഖേഡദേവുസിൻഹ് ചൗഹാൻബി ജെ പി1,30,23,202
289ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖേരിഅജയ് കുമാർ മിശ്രബി ജെ പി4,52,95,455
290ഝാർഖണ്ഡ്ഖുന്തിഅർജുൻ മുണ്ടബി ജെ പി9,15,07,865
291ബിഹാർകിഷൻ ഗഞ്ജ്ഡോ. മുഹമ്മദ് ജാവേദ്ഐ എൻ സി9,09,73,803
292ഝാർഖണ്ഡ്കൊഡർമഅന്നപൂർണ ദേവി യാദവ്ബി ജെ പി9,76,36,939
293ആസംകൊക്രാഝർNaba Kumar Saraniaഐ എൻ ഡി1,30,13,994
294കർണാടകകോലാർഎസ് മുനിസ്വാമിബി ജെ പി17,45,57,500
295മഹാരാഷ്ട്രകോലാപ്പുർസഞ്ജയ് മാന്ദ്ലിക്ക്എസ് എച്ച് എസ്9,51,71,892
296വെസ്റ്റ് ബംഗാൾകൊൽക്കത്ത ദക്ഷിൺSmt. Mala Royഎ ഐ ടി സി1,03,08,401
297വെസ്റ്റ് ബംഗാൾകൊൽക്കത്ത ഉത്തർSudip Bandyopadhyayഎ ഐ ടി സി6,11,76,355
298കേരളംകൊല്ലംN.k.premachandranആർ എസ് പി1,75,00,650
299കർണാടകകൊപ്പൽസംഗന്ന കരദിബി ജെ പി2,87,25,791
300ഒറീസകൊറാപുട്ട്സപ്തഗിരി ഉൽക്കഐ എൻ സി3,75,87,560
301ഛത്തീസ്ഗഡ്കോർബശ്രീമതി ജ്യോത്സ്ന മഹൻത്ഐ എൻ സി15,06,39,697
302രാജസ്ഥാൻകോട്ടഓം ബിർളബി ജെ പി4,83,47,737
303കേരളംകോട്ടയംThomas ChazhikadanKCM2,60,27,478
304കേരളംകോഴിക്കോട്എം കെ രാഘവൻഐ എൻ സി1,25,02,009
305തമിഴ് നാട്കൃഷ്ണഗിരിഎ. ചെല്ലകുമാർഐ എൻ സി12,10,87,979
306വെസ്റ്റ് ബംഗാൾകൃഷ്ണനഗർMs. Mahua Moitraഎ ഐ ടി സി2,64,95,250
307ആന്ധ്രാപ്രദേശ്കുർണൂൽഡോ. സഞ്ജീവ് കുമാർവൈ എസ് ആർ സി പി32,59,14,387
308ഹരിയാനകുരുക്ഷേത്രനയാബ് സിംഗ് സൈനിബി ജെ പി3,57,85,621
309ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖുശിനഗർവിജയ് ദുബെബി ജെ പി2,18,60,780
310ജമ്മു & കാശ്മീർലഡാക്ക്ജാമ്യാങ്ങ് സെറിംഗ് നംഗ്യാൽബി ജെ പി9,81,904
311ആസംലഖിം പുർപ്രദാൻ ബറുവബി ജെ പി1,43,07,978
312ലക്ഷദ്വീപ്ലക്ഷദ്വീപ്Mohammed Faizal Ppഎൻ സി പി9,38,641
313ഉത്തർ പ്രദേശ്ലാൽഗഞ്ജ്Sangeeta Azadബി എസ് പി8,84,51,770
314മഹാരാഷ്ട്രലത്തൂർസുധാകർ ഷുങ്കാരെബി ജെ പി28,64,78,302
315ഝാർഖണ്ഡ്ലോഹർദാഗസുദർശൻ ഭഗത്ബി ജെ പി1,29,47,303
316ഉത്തർ പ്രദേശ്ലഖ്നൗരാജ്നാഥ് സിംഗ്ബി ജെ പി5,14,92,709
317പഞ്ചാബ്ലുധിയാനരവ്നീത് സിംഗ് ബിട്ടുഐ എൻ സി5,42,81,096
318ഉത്തർ പ്രദേശ്മഛ്ലിഷഹിർവി പി സരോജ്ബി ജെ പി25,90,27,394
319ആന്ധ്രാപ്രദേശ്മച്ഛ്ലിപട്ടണംവല്ലഭനേനി ബാലശൗരിവൈ എസ് ആർ സി പി99,05,75,840
320മഹാരാഷ്ട്രമാധരഞ്ജീത് സിങ് ഹിന്ദ് റാവു നായിക് നിംബാൽകർബി ജെ പി1,27,51,60,578
321ബിഹാർമാധേപ്പുരDinesh Chandra Yadavജെ ഡി യു3,74,20,953
322ബിഹാർമധുബനിഅശോക് കുമാർ യാദവ്ബി ജെ പി4,66,99,125
323തമിഴ് നാട്മദുരൈVenkatesan Sസി പി എം18,11,456
324തെലുങ്കാനമഹ്ബൂബാബാദ്Malothu Kavithaടി ആർ എസ്1,97,31,269
325ബിഹാർമഹാരാജ് ഗഞ്ജ്ജനാർദ്ദൻ സിംഗ് സിഗ്രിവാൾBJP1,04,51,986
326ഉത്തർ പ്രദേശ്മഹാരാജ് ഗഞ്ജ്പങ്കജ് ചൗധരിബി ജെ പി37,18,27,109
327ഛത്തീസ്ഗഡ്മഹാസമുന്ദ്ചുന്നിലാൽ സാഹുബി ജെ പി1,75,91,683
328തെലുങ്കാനമഹ്ബൂബനഗർManne Srinivasulu Reddyടി ആർ എസ്6,33,53,123
329ഗുജറാത്ത്മഹേസനശ്രീമതി ശാരദ ബെൻ പട്ടേൽബി ജെ പി44,03,08,300
330ഉത്തർ പ്രദേശ്മൈനപുരുMulayam Singh Yadavഎസ് പി20,56,04,593
331കേരളംമലപ്പുറംപി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിഐ എം എൽ5,29,32,535
332വെസ്റ്റ് ബംഗാൾമൽഡഹ ദക്ഷിൺഅബു ഹസീം ഖാൻ ചൗധരിഐ എൻ സി27,09,59,520
333വെസ്റ്റ് ബംഗാൾമൽഡഹ ഉത്തർഖഗൻ മുർമുബി ജെ പി1,02,32,439
334തെലുങ്കാനമൽ കജ്ഗിരിഎ റെവന്ത് റെഡ്ഡിഐ എൻ സി24,53,57,182
335ഹിമാചൽ പ്രദേശ്മാണ്ടിരാം സ്വരൂപ് ശർമ്മബി ജെ പി1,57,24,337
336മധ്യപ്രദേശ്മാണ്ഡ്ലഫഗാൻ സിംഗ് കുലസ്തബി ജെ പി2,67,02,373
337മധ്യപ്രദേശ്മണ്ട്സോർസുധീർ ഗുപ്തബി ജെ പി9,09,08,944
338കർണാടകമാണ്ഡ്യSumalatha Ambareeshഐ എൻ ഡി23,41,54,139
339ആസംമംഗൾഡോയ്ദിലീപ് സെയ്ക്യാബി ജെ പി62,06,286
340ഉത്തർ പ്രദേശ്മഥുരഹേമമാലിനിബി ജെ പി2,50,82,70,292
341വെസ്റ്റ് ബംഗാൾമഥുരാപ്പുർCM Jatuaഎ ഐ ടി സി1,06,67,304
342മഹാരാഷ്ട്രമാവൽശ്രീരംഗ് ബാർനെഎസ് എച്ച് എസ്1,02,33,10,134
343കേരളംമാവേലിക്കരകൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്ഐ എൻ സി1,29,65,129
344തമിഴ് നാട്മയിലാടും തുറഎസ് രാമലിംഗംഡി എം കെ1,33,55,095
345ഒറീസമയുർഭഞ്ജ്Er.ബിഷ്വേശ്വർ ടുഡുബി ജെ പി27,42,000
346തെലുങ്കാനമേഡക്Kotha Prabhakar Reddyടി ആർ എസ്1,26,65,81,773
347വെസ്റ്റ് ബംഗാൾമേദിനിപ്പുർദിലീപ് ഘോഷ്ബി ജെ പി45,36,462
348ഉത്തർ പ്രദേശ്മീററ്റ്രാജേന്ദ്ര അഗർവാൾബി ജെ പി1,34,89,377
349ഉത്തർ പ്രദേശ്മിർസാപ്പുർAnupriya Singh PatelADS2,69,00,662
350ഉത്തർ പ്രദേശ്മിസ്രിഖ്അശോക് റാവത്ത്ബി ജെ പി4,87,71,207
351മിസോറാംമിസോറാംC Lalrosangaഎം എൻ എഫ്13,12,01,374
352ഉത്തർ പ്രദേശ്മോഹൻലാൽഗഞ്ജ്കൗശൽ കിഷോർബി ജെ പി5,55,30,561
353ഉത്തർ പ്രദേശ്മൊറാദാബാദ്Dr. S.t. Hasanഎസ് പി5,57,95,546
354മധ്യപ്രദേശ്മൊറേനനരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർബി ജെ പി2,30,62,224
355മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ നോർത്ത്ഗോപാൽ ഷെട്ടിബി ജെ പി15,75,35,232
356മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ നോർത്ത് സെന്റ്രൽപൂനം മഹാജൻബി ജെ പി2,22,42,513
357മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്മനോജ് കൊട്ടക്ബി ജെ പി5,46,61,944
358മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ്ഗജാനൻ കീർത്തികർഎസ് എച്ച് എസ്10,53,92,000
359മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ സൗത്ത്അരവിന്ദ് സാവന്ത്എസ് എച്ച് എസ്2,71,81,577
360മഹാരാഷ്ട്രമുംബൈ സൗത്ത് സെന്റ്രൽരാഹുൽ ഷെവലെഎസ് എച്ച് എസ്1,88,81,363
361ബിഹാർമുംഗർRajiv Ranjan Singhജെ ഡി യു8,83,24,866
362വെസ്റ്റ് ബംഗാൾമൂർഷിദാബാദ്Janab Abu Taherഎ ഐ ടി സി89,26,616
363ഉത്തർ പ്രദേശ്മുസാഫിർനഗർസഞ്ജീവ് കുമാർ ബല്യൻബി ജെ പി1,57,81,189
364ബിഹാർമുസാഫർപുർഅജയ് നിഷാദ്ബി ജെ പി29,88,67,486
365കർണാടകമൈസൂർപ്രതാപ് സിംഹാബി ജെ പി1,87,23,762
366ഒറീസനവരംഗ്പുർRamesh Chandra Majhiബി ജെ ഡി81,00,600
367നാഗാലാന്റ്നാഗാലാന്റ്ടോക്കെഹൊ യെപ്തോമിഎൻ ഡി പി പി12,81,17,474
368തമിഴ് നാട്നാഗപട്ടണംഎം സെൽവരാജ്സി പി ഐ45,72,837
369തെലുങ്കാനനാഗർകുർണൂൽPothuganti Ramuluടി ആർ എസ്1,07,78,684
370രാജസ്ഥാൻനഗൗർHanuman BeniwalRLP42,18,568
371ഉത്തർ പ്രദേശ്നഗീനGirish Chandraബി എസ് പി2,86,59,644
372മഹാരാഷ്ട്രനാഗ്പുർനിതിൻ ഗഡ്കരിബി ജെ പി18,79,16,075
373ഉത്തരാഖണ്ഡ്നൈനിറ്റാൾ-ഉധംസിംഗ് നഗർഅജയ് ഭട്ട്ബി ജെ പി1,96,99,529
374ബിഹാർനളന്ദKaushlendra Kumarജെ ഡി യു2,92,51,651
375തെലുങ്കാനനൽഗൊണ്ടഉത്തം കുമാർ റെഡ്ഡിഐ എൻ സി3,15,01,349
376തമിഴ് നാട്നാമക്കൽചിന്നരാജ്ഡി എം കെ48,52,05,173
377മഹാരാഷ്ട്രനന്ദേഡ്പ്രതാപ് പാട്ടീൽ ചിക്കലികർബി ജെ പി5,21,78,606
378മഹാരാഷ്ട്രനന്ദുർബാർഡോ. ഹീന വിജയകുമാർ ഗവിറ്റ്ബി ജെ പി27,16,34,532
379ആന്ധ്രാപ്രദേശ്നന്ദ്യാൽപോച്ച ബ്രഹ്മാനന്ദ റെഡ്ഡിവൈ എസ് ആർ സി പി58,59,32,911
380ആന്ധ്രാപ്രദേശ്നരസറാവുപേട്ട്ലവു കൃഷ്ണദേവരായലുവൈ എസ് ആർ സി പി17,77,10,073
381ആന്ധ്രാപ്രദേശ്നർസപുരംരഘുരാമ കൃഷ്ണം രാജുവൈ എസ് ആർ സി പി3,25,94,05,378
382മഹാരാഷ്ട്രനാസിക്ഹേമന്ത് ഗോഡ്സെഎസ് എച്ച് എസ്14,68,69,996
383ഗുജറാത്ത്നവസരിസി.ആർ പാട്ടീൽബി ജെ പി44,60,44,269
384ബിഹാർനവാഡChandan Singhഎൽ ജെ എൻ എസ് പി17,67,20,167
385ആന്ധ്രാപ്രദേശ്നെല്ലൂർആഡാല പ്രഭാകർ റെഡ്ഡിവൈ എസ് ആർ സി പി2,21,16,63,364
386ഡൽഹിന്യൂ ഡൽ ഹിമീനാക്ഷി ലേഖിബി ജെ പി36,14,41,689
387തമിഴ് നാട്നീലഗിരിഎ.രാജഡി എം കെ4,95,91,024
388തെലുങ്കാനനിസാമബാദ്ഡി അരവിന്ദ്ബി ജെ പി87,69,30,468
389ഡൽഹിനോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽ ഹിമനോജ് തിവാരിബി ജെ പി24,28,17,031
390ഗോവനോർത്ത് ഗോവശ്രീപദ് യെസ്സൊ നായിക്ബി ജെ പി6,57,95,623
391ഡൽഹിനോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽ ഹിഹൻസ് രാജ് ഹാൻസ്ബി ജെ പി13,09,37,732
392ആസംനൗഗോംഗ്പ്രദ്യുത് ബർദോളിഐ എൻ സി7,41,43,272
393ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ഓംഗോൾമഗുണ്ട ശ്രീനിവാസുലു റെഡ്ഡിവൈ എസ് ആർ സി പി26,65,83,686
394മഹാരാഷ്ട്രഒസ്മാനാബാദ്ഓം രാജ് നിംബാൽ ക്കർഎസ് എച്ച് എസ്5,02,99,295
395മണിപ്പുർഔട്ടർ മണിപ്പുർLorho S. Pfozeഎൻ പി എഫ്1,37,09,352
396കേരളംപാലക്കാട്വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻഐ എൻ സി63,56,399
397ഝാർഖണ്ഡ്പലമാവ്വിഷ്ണു ദയാൽ റാംബി ജെ പി3,22,73,873
398മഹാരാഷ്ട്രപൽ ഘർഗവിത് രാജേന്ദ്ര ധേദ്യഎസ് എച്ച് എസ്8,76,16,920
399രാജസ്ഥാൻപാലിപി.പി. ചൗധരിബി ജെ പി38,51,11,923
400ഗുജറാത്ത്പഞ്ച് മഹൽരത്തൻസിങ് മഗൻസിംഗ് റാത്തോഡ്ബി ജെ പി1,02,60,663
401മഹാരാഷ്ട്രപർഭാനിസഞ്ജയ് ജാദവ്എസ് എച്ച് എസ്4,10,40,011
402ബിഹാർപശ്ചിം ചമ്പാരൻഡോ.സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾബി ജെ പി19,94,04,885
403ബിഹാർപാടലിപുത്രരാം കൃപാൽ യാദവ്ബി ജെ പി2,92,13,467
404ഗുജറാത്ത്പത്താൻഭരത്സിംഗ് ദാബി താക്കൂർബി ജെ പി4,73,73,221
405കേരളംപത്തനംതിട്ടആന്റോ ആന്റണിഐ എൻ സി60,75,876
406പഞ്ചാബ്പട്ട്യാലശ്രീമതി പ്രണീത് കൗർഐ എൻ സി63,59,73,757
407ബിഹാർപാറ്റ്ന സാഹിബ്രവി ശങ്കർ പ്രസാദ്ബി ജെ പി23,52,75,591
408തെലുങ്കാനപെഡപ്പള്ളിVenkatesh Nethakaniടി ആർ എസ്1,65,97,300
409തമിഴ് നാട്പേരാമ്പല്ലുർDr.paarivendhar, T. Rഡി എം കെ97,27,30,368
410ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫുൽപുർകേശ്രി പട്ടേൽബി ജെ പി17,27,07,104
411ഉത്തർ പ്രദേശ്പിലിഭിട്ട്വരുൺ ഗാന്ധിബി ജെ പി60,32,00,539
412തമിഴ് നാട്പൊള്ളാച്ചിഷണ്മുഖസുന്ദരംഡി എം കെ13,31,09,284
413പോണ്ടിച്ചേരിപോണ്ടിച്ചേരിവി വൈശാലിഐ എൻ സി10,80,15,548
414കേരളംപൊന്നാനിഇ. ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർഐ എം എൽ81,03,274
415ഗുജറാത്ത്പോർബന്ദർരമേഷ് ധാതുക്ബി ജെ പി35,75,64,783
416ഉത്തർ പ്രദേശ്പ്രതാപ്ഗഢ്സംഗം ലാൽ ഗുപ്തബി ജെ പി24,87,89,514
417മഹാരാഷ്ട്രപൂനെഗിരീഷ് ബാപട്ബി ജെ പി5,79,59,302
418ഒറീസപുരിPinaki Mishraബി ജെ ഡി1,17,47,01,344
419ബിഹാർപൂർണിയSantosh Kumarജെ ഡി യു4,10,36,294
420വെസ്റ്റ് ബംഗാൾപുരുലിയജ്യോതിർമയി മഹ്തൊബി ജെ പി22,50,540
421ബിഹാർപൂർവി ചമ്പാരൻരാധാ മോഹൻ സിംഗ്ബി ജെ പി3,37,91,375
422ഉത്തർ പ്രദേശ്റായ്ബറേലിശ്രീമതി. സോണിയാ ഗാന്ധിഐ എൻ സി11,82,63,916
423കർണാടകറായ്ചൂർരാജാ അമരേഷ് നായക്ബി ജെ പി3,06,38,375
424മഹാരാഷ്ട്രറായ്ഗഢ്Tatkare Sunil Dattatrayഎൻ സി പി12,74,87,277
425വെസ്റ്റ് ബംഗാൾറായ്ഗഞ്ജ്ദേബശ്രീ ചൗധരിബി ജെ പി61,39,123
426ഛത്തീസ്ഗഡ്റായ്ഗഡ്ഗോമതി സായിബി ജെ പി70,43,539
427ഛത്തീസ്ഗഡ്റായ് പുർസുനിൽ സോണിബി ജെ പി4,60,68,126
428ആന്ധ്രാപ്രദേശ്രജമുന്ദ്രിമാർഗനി ഭാരത്വൈ എസ് ആർ സി പി45,82,05,360
429ആന്ധ്രാപ്രദേശ്രാജം പേട്ട്പെഡ്ഡിറെഡ്ഡി മിഥുൻ റെഡ്ഡിവൈ എസ് ആർ സി പി66,50,85,701
430മധ്യപ്രദേശ്രാജ്ഗഢ്റോദ്മാൽ നഗർബി ജെ പി4,01,98,295
431ഗുജറാത്ത്രാജ് കോട്ട്മോഹൻ ഭായ് കുന്ദരിയബി ജെ പി6,88,18,120
432ഝാർഖണ്ഡ്രാജ്മഹൽവിജയ് കുമാർ ഹാൻസ്ദാക്ജെ എം എം1,29,19,555
433ഛത്തീസ്ഗഡ്രാജ്നന്ദ് ഗാവ്സന്തോഷ് പാണ്ഡെബി ജെ പി2,48,61,970
434രാജസ്ഥാൻരാജ്സമന്ദ്ദിവ്യകുമാരിബി ജെ പി16,59,84,623
435തമിഴ് നാട്രാമനാഥപുരംനവാസ് കനിഐ എം എൽ36,47,38,171
436ഉത്തർ പ്രദേശ്റാം പുർMohammad Azam Khanഎസ് പി4,61,24,814
437മഹാരാഷ്ട്രറാംടെക്കൃപാൽ ബാലാജി തുമനഎസ് എച്ച് എസ്9,56,03,165
438വെസ്റ്റ് ബംഗാൾറാണാഘട്ട്ഡോ. മുകുത് മണി അധികാരിബി ജെ പി1,76,22,476
439ഝാർഖണ്ഡ്റാഞ്ചിസഞ്ജയ് സേത്ത്ബി ജെ പി1,40,44,267
440മധ്യപ്രദേശ്രത്ത് ലംഗുമൻ സിംഗ് ദാമോർബി ജെ പി4,20,72,262
441മഹാരാഷ്ട്രരത്നഗിരി - സിന്ധുദുർഗ്ഗ്വിനായക് റൗട്ട്എസ് എച്ച് എസ്5,06,60,534
442മഹാരാഷ്ട്രറാവർരക്ഷാ ഖഡ്സേബി ജെ പി17,27,13,734
443മധ്യപ്രദേശ്റേവജനാർദ്ദൻ മിശ്രബി ജെ പി2,03,59,750
444ഉത്തർ പ്രദേശ്റോബർട്ട്സ്ഗഞ്ജ്Pakauri Lal KolADS2,30,48,078
445ഹരിയാനറോഹ്ടക്അരവിന്ദ് ശർമബി ജെ പി4,10,79,284
446ഗുജറാത്ത്സബർകന്ധദീപ്സിംഗ് റാഥോഡ്ബി ജെ പി2,39,97,443
447മധ്യപ്രദേശ്സാഗർരാജ് ബഹാദൂർ സിംഗ്ബി ജെ പി1,64,16,828
448ഉത്തർ പ്രദേശ്സഹരൺപുർHaji Fazlur Rehmanബി എസ് പി4,61,46,135
449തമിഴ് നാട്സേലംഎസ് ആർ പാർത്ഥിപൻഡി എം കെ6,00,45,532
450ഉത്തർ പ്രദേശ്സേലം പുർരവീന്ദ്ര കുഷ്വാഹബി ജെ പി2,70,31,724
451ബിഹാർസമസ്തിപ്പുർRamchandra Paswanഎൽ ജെ എൻ എസ് പി1,73,75,975
452ഒറീസസംബൽ പുർനിതേഷ് ഗംഗ ദേവ്ബി ജെ പി26,95,43,587
453ഉത്തർ പ്രദേശ്സാംഭൽDr. Shafiqur Rehman Barqഎസ് പി1,32,96,671
454മഹാരാഷ്ട്രസംഗ്ലിസഞ്ജയ് കാക്കാ പാട്ടീൽബി ജെ പി19,11,92,187
455പഞ്ചാബ്സംഗ്രൂർBhagwant Mannഎ എ എ പി1,64,27,274
456ഉത്തർ പ്രദേശ്സന്ത്കബീർ നഗർപ്രവീൺ നിഷാദ്ബി ജെ പി43,00,614
457ബിഹാർസരൺരാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിബി ജെ പി8,07,40,349
458ഛത്തീസ്ഗഡ്സർഗുജരേണുക സിംഗ്ബി ജെ പി2,76,82,493
459ബിഹാർസാസറാംചേഡി പാസ്വാൻബി ജെ പി0
460മഹാരാഷ്ട്രസറ്റാരശ്രീമന്ത് Ch. ഉദയൻ രാജെ പ്രതാപ് സിംഗ്എൻ സി പി1,99,68,13,173
461മധ്യപ്രദേശ്സത്നഗണേഷ് സിംഗ്ബി ജെ പി4,17,19,076
462തെലുങ്കാനസെക്കന്തരാബാദ്ജി കിഷൻ റെഡ്ഡിബി ജെ പി8,14,30,778
463മധ്യപ്രദേശ്ഷാഡോൾശ്രീമതി. ഹിമാദ്രി സിംഗ്ബി ജെ പി3,65,64,408
464ഉത്തർ പ്രദേശ്ഷാജഹാൻപുർഅരുൺ സാഗർബി ജെ പി4,34,48,049
465ബിഹാർഷിയോഹർശ്രീമതി. രമ ദേവിബി ജെ പി32,83,64,940
466മേഘാലയഷില്ലോംഗ്വിൻസന്റ് എച്ച് പാലഐ എൻ സി54,95,15,421
467ഹിമാചൽ പ്രദേശ്സിംലസുരേഷ് കശ്യപ്ബി ജെ പി1,57,05,738
468കർണാടകഷിമോഗBY രാഘവേന്ദ്രബി ജെ പി67,40,93,851
469മഹാരാഷ്ട്രഷിർദ്ദിസദാശിവ ലോഖണ്ഡെഎസ് എച്ച് എസ്11,37,10,526
470മഹാരാഷ്ട്രഷിരൂർDr. Amol Ramsing Kolheഎൻ സി പി4,33,51,521
471ഉത്തർ പ്രദേശ്ശ്രാവഷ്ടിRam Shiromaniബി എസ് പി1,91,08,216
472മധ്യപ്രദേശ്സിദ്ധിശ്രീമതി. റിതി പഥക്ബി ജെ പി5,15,41,791
473രാജസ്ഥാൻസിക്കർസുമേന്ദ്രനാഥ് സരസ്വതിബി ജെ പി28,27,638
474സിക്കിംസിക്കിംIndra Hang Subbaഎസ് കെ എം4,78,817
475ആസംസിൽചർരജ്ദീപ് റോയ് ബംഗാളിബി ജെ പി2,99,01,767
476ഝാർഖണ്ഡ്സിംഗ്ഭൂംശ്രീമതി. ഗീത കോരഐ എൻ സി2,52,49,018
477ഹരിയാനസിർസസുനീത ദുഗ്ഗാൾബി ജെ പി4,25,96,349
478ബിഹാർസീതാമർഹിSunil Kumar Pintuജെ ഡി യു6,07,17,031
479ഉത്തർ പ്രദേശ്സീതാപുർരാജേഷ് വർമ്മബി ജെ പി7,31,29,716
480തമിഴ് നാട്ശിവഗംഗകാർത്തി ചിദംബരംഐ എൻ സി79,37,29,024
481ബിഹാർശിവൻKavita Singhജെ ഡി യു1,93,25,264
482മഹാരാഷ്ട്രസോലാപ്പുർഡോ. ജയ്സിദേശ്വര സ്വാമിബി ജെ പി2,78,70,079
483ഹരിയാനസോണിപഠ്രമേശ് ചന്ദ്ര കൌശിക്ബി ജെ പി23,58,59,266
484ഡൽഹിസൗത്ത് ഡൽ ഹിരമേഷ് ബിധുരിബി ജെ പി18,00,52,708
485ഗോവസൗത്ത് ഗോവഫ്രാൻസിസ്കോ ശർദ്ധീൻഹഐ എൻ സി7,94,02,232
486വെസ്റ്റ് ബംഗാൾശ്രീരാം പുർKalyan Banerjeeഎ ഐ ടി സി17,59,68,902
487ആന്ധ്രാപ്രദേശ്ശ്രീകാകുളംകിഞ്ജരപു രാം മോഹൻ നായിഡുടി ഡി പി12,27,91,042
488ജമ്മു & കാശ്മീർശ്രീനഗർFarooq AbdullahJKNC12,19,04,435
489തമിഴ് നാട്ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർടി ആർ ബാലുഡി എം കെ20,88,06,446
490ഉത്തർ പ്രദേശ്സുൽത്താൻപുർമനേക ഗാന്ധിബി ജെ പി55,69,26,451
491ഒറീസസുന്ദർഗഢ്ജുവൽ ഓറംബി ജെ പി7,41,85,014
492ബിഹാർസൂപോൾDileshwar Kamaitജെ ഡി യു2,34,41,606
493ഗുജറാത്ത്സൂറത്ത്ശ്രീമതി. ദർശന വിക്രം ജാർധോഷ്ബി ജെ പി2,38,72,876
494ഗുജറാത്ത്സുരേന്ദ്രനഗർഡോ. മഹേന്ദ്ര ഭായ് മഞ്ജ്പരബി ജെ പി7,90,84,513
495വെസ്റ്റ് ബംഗാൾടംലൂക്Dibyendu Adhikariഎ ഐ ടി സി3,76,87,867
496ഉത്തരാഖണ്ഡ്തെരിഗഢ്വാൾമാല രാജ്യ ലക്ഷ്മിബി ജെ പി1,84,66,40,100
497തമിഴ് നാട്തെങ്കാശിധനുഷ് എം കുമാർഡി എം കെ5,13,60,700
498ആസംതേസ് പുർസജത്. പല്ലാബ് ലോചൻ ദാസ്ബി ജെ പി1,44,45,139
499മഹാരാഷ്ട്രതാനെരാജൻ ബാബുറാവു വിചാരെഎസ് എച്ച് എസ്18,14,41,465
500തമിഴ് നാട്തഞ്ചാവൂർഎസ് എസ് പളനിമാണിക്കംഡി എം കെ4,24,52,076
501തമിഴ് നാട്തേനിപി. രവീന്ദ്രനാഥകുമാർഎ ഐ എ ഡി എം കെ6,58,03,231
502തമിഴ് നാട്തിരുവള്ളൂർകെ ജയകുമാർഐ എൻ സി2,45,83,769
503കേരളംതിരുവനന്തപുരംശശി തരൂർഐ എൻ സി35,00,22,585
504തമിഴ് നാട്തൂത്തുക്കുടിഎം കനിമൊഴിഡി എം കെ30,33,73,130
505കേരളംതൃശ്ശൂർടിഎൻ പ്രതാപൻഐ എൻ സി86,09,349
506മധ്യപ്രദേശ്ടിക്കം ഗഢ്വീരേന്ദ്ര കുമാർ ഖാതീക്ക്ബി ജെ പി2,15,03,766
507തമിഴ് നാട്തിരുച്ചിറപ്പള്ളിതിരുനാവുക്കരശർഐ എൻ സി3,21,82,184
508തമിഴ് നാട്തിരുനെൽ വേലിഎസ്. ഗണതിരവിയംഡി എം കെ23,27,59,237
509ആന്ധ്രാപ്രദേശ്തിരുപ്പതിബല്ലി ദുർഗ്ഗപ്രസാദ റാവുവൈ എസ് ആർ സി പി1,74,26,921
510തമിഴ് നാട്തിരുപ്പൂർകെ സുബ്ബരായൻസി പി ഐ80,35,576
511തമിഴ് നാട്തിരുവണ്ണാമലസി.എൻ അണ്ണാദുരൈഡി എം കെ13,48,97,466
512രാജസ്ഥാൻടോങ്ക്-സവായ് മധോപ്പുർസുഖ്ബീർ ജാനുപുരിയബി ജെ പി1,23,38,02,420
513ത്രിപുരത്രിപുര ഈസ്റ്റ്പ്രീതിമ ഭൗമിക്ബി ജെ പി19,48,315
514ത്രിപുരത്രിപുര വെസ്റ്റ്റെബതി തൃപുരബി ജെ പി6,42,398
515കർണാടകതുംകൂർജി.എസ് ബാസവരാജുബി ജെ പി51,07,79,150
516മേഘാലയടുറAgatha K. Sangmaഎൻ പി ഇ പി2,94,06,813
517രാജസ്ഥാൻഉദയ് പുർഅർജുൻലാൽ മീനാബി ജെ പി4,81,96,946
518ജമ്മു & കാശ്മീർഉധം പുർജിതേന്ദ്ര സിംഗ്ബി ജെ പി7,08,27,203
519കർണാടകഉഡുപ്പി ചിക്കമംഗ്ലൂർശോഭ കരന്തലജെബി ജെ പി10,48,72,668
520ബിഹാർഉജിയാർപുർനിത്യാനന്ദ റായിബി ജെ പി18,70,07,570
521മധ്യപ്രദേശ്ഉജ്ജൈൻഅനിൽ ഫിറോജിയബി ജെ പി2,64,17,937
522വെസ്റ്റ് ബംഗാൾഉലുബേറിയSajda Ahmedഎ ഐ ടി സി2,83,51,569
523ഉത്തർ പ്രദേശ്ഉന്നാവൊസാക്ഷി മഹാരാജ്ബി ജെ പി4,08,86,941
524കർണാടകഉത്തര കന്നഡഅനന്തകുമാർ ഹെഗ്ഡെബി ജെ പി8,47,55,455
525കേരളംവടകരകെ. മുരളീധരൻഐ എൻ സി11,43,79,340
526ഗുജറാത്ത്വഡോദരരഞ്ജൻ ബെൻ ഭട്ട്ബി ജെ പി2,94,26,428
527ബിഹാർവൈശാലിVeena Devi (w/o Dinesh Prasad Singh)എൽ ജെ എൻ എസ് പി33,72,84,632
528ബിഹാർവാൽമീകി നഗർBaidyanath Prasad Mahtoജെ ഡി യു1,79,34,888
529ഗുജറാത്ത്വൽസദ്ഡോ. കെ. സി. പട്ടേൽബി ജെ പി6,82,39,480
530ഉത്തർ പ്രദേശ്വാരണാസിനരേന്ദ്ര മോഡിബി ജെ പി2,51,36,119
531തമിഴ് നാട്വെല്ലൂർD.M.Kathir Anandഡി എം കെ58,25,55,297
532മധ്യപ്രദേശ്വിദിഷരമാകാന്ത് ഭാർഗവ്ബി ജെ പി3,00,32,282
533ആന്ധ്രാപ്രദേശ്വിജയവാഡകേസിനേനി നാനിടി ഡി പി80,81,52,415
534തമിഴ് നാട്വില്ലുപുരംRavikumar Dഡി എം കെ65,09,860
535തമിഴ് നാട്വിരുധുനഗർമാണിക്കം ടാഗോർഐ എൻ സി0
536ആന്ധ്രാപ്രദേശ്വിശാഖപട്ടണംഎം വി വി സത്യനാരായണവൈ എസ് ആർ സി പി2,02,39,05,124
537ആന്ധ്രാപ്രദേശ്വിശ്യാനഗരംബെല്ലാനി ചന്ദ്ര ശേഖർവൈ എസ് ആർ സി പി2,10,35,766
538തെലുങ്കാനവാറംഗൽPasunuri Dayakarടി ആർ എസ്2,48,89,712
539മഹാരാഷ്ട്രവാർദ്ധരാംദാസ് തദാസ്ബി ജെ പി6,58,07,822
540കേരളംവയനാട്രാഹുൽ ഗാന്ധിഐ എൻ സി15,88,77,063
541ഡൽഹിവെസ്റ്റ് ഡൽ ഹിപ്രവേഷ് വസീംബി ജെ പി15,51,95,014
542മഹാരാഷ്ട്രയവട്മൽ-വാഷിംഭവാന ഗൗളിഎസ് എച്ച് എസ്9,68,73,189
543തെലുങ്കാനസഹീറാബാദ്BB Patilടി ആർ എസ്1,28,78,51,556

Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more